Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Chương trình đào tạo

Thông báo Điều chỉnh lộ trình bố trí các học phần trong chương trình đào tạo của các ngành bậc đại học