Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Kế toán


 

Xem Khảo sát chi tiết tại đây.

  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh