Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Văn bản – tài liệu

Kế hoạch thu thập thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

 

 

Văn bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

  • © Bản quyền Trường Đại học Tài chính - Kế toán
  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 055. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thiết kế bởi Toàn Cầu Xanh