Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Thông báo V/v tổ chức đấu thầu Căn tin 10A tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 

Tải Thông báo tại đây.