Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: Khởi nghiệp và sáng tạo, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt