Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Nghiên cứu sinh Huỳnh Thu Hiền bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ

Ngày 3/9 vừa qua, tại Học viện Ngân hàng, NCS. Huỳnh Thu Hiền (Giảng viên chính, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với tên đề tài “Tín dụng ngân hàng góp phần xây dựng nông thôn mới các tỉnh Nam Trung Bộ" dưới sự hướng dẫn của TS. Tống Thiện Phước (công tác tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán) và PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương (công tác tại Học viện Ngân hàng)

Toàn cảnh buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ

Về mặt lý thuyết, luận án đã hệ thống hoá khung lý thuyết về xây dựng nông thôn mới, làm rõ nội dung xây dựng nông thôn mới, tín dụng ngân hàng đối với xây dựng nông thôn mới, luận giải các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng ngân hàng trong xây dựng nông thôn mới. Luận án cũng đã tổng hợp những nghiên cứu về tín dụng ngân hàng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và kinh nghiệm của hai tỉnh Nam Định, Bình Dương, qua đó, đúc kết được một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần xây dựng nông thôn mới cho các tỉnh Nam Trung Bộ.

Về mặt thực tiễn, bằng nghiên cứu định tính, luận án đã đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Nam Trung Bộ trong giai đoạn từ 2014 - 2019, sau đó phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng đối với xây dựng nông thôn mới khu vực Nam Trung Bộ từ số liệu thứ cấp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh các tỉnh Nam Trung Bộ, từ năm 2014 đến năm 2019. Đồng thời, nghiên cứu đã xem xét đến hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với xây dựng nông thôn mới của khu vực. Từ đó, đánh giá được kết quả, hạn chế và luận giải được một số nguyên nhân hạn chế tín dụng ngân hàng đối với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Đại diện Trường Đại học Tài chính - Kế toán tặng hoa chúc mừng


Tân Tiến sỹ Huỳnh Thu Hiền chụp ảnh lưu niệm cùng một số thành viên HĐ đánh giá Luận án Tiến sỹ và người hướng dẫn khoa học 1


Tân Tiến sỹ Huỳnh Thu Hiền

Quỳnh Anh.