Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Văn bản – tài liệu

Bộ Giáo dục&Đào tạo cấp mã tuyển sinh HFA cho Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế