Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Văn bản – tài liệu

Danh sách SV Khóa 05ĐH, 06ĐH, 07ĐH, 08ĐH, 07LTĐH, 08LTĐH được cấp HBKKHT học kỳ I - năm học 2019-2020

    Ngày 04/6/2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã ký Quyết định số 193/QĐ-TĐHTCKT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I - năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa học chính quy của Trường tại cơ sở Quảng Ngãi và Phân hiệu Thừa Thiên Huế (có danh sách đính kèm). Tổng số kinh phí cấp học bổng lên đến hơn nữa tỷ đồng với 96 sinh viên được nhận, mỗi suất học bổng thấp nhất đã hơn 4 triệu đồng và cao nhất là hơn 6 triệu đồng. Điều này đã góp phần cổ vũ tinh thần học tập, vượt qua những khó khăn trước mắt, vươn lên trong học tập và rèn luyện của sinh viên và cũng thể hiện được sự quan tâm của Nhà trường trong công tác động viên, khuyến khích, cổ vũ tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

1. Khóa 5 ĐH

2. Khóa 6 ĐH

3. Khóa 7 ĐH

4. Khóa 8 ĐH

5. Khóa 7 LTĐH

6. Khóa 8 LTĐH

Lưu ý: Tiền HBKKHT của sinh viên sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của SV.