Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Văn bản – tài liệu

Quyết định V/v giao nhiệm vụ cho viên chức kiêm nhiệm thuộc Tổ Tuyển sinh Trường ĐH Tài chính - Kế toán