Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Tin tức - Thông báo

Lịch học học kỳ 1, năm học 2018-2019

 

Xem lịch học tại đây


Lưu ý: SV các khóa bị trùng lịch gửi mail đến phòng QLĐT theo địa chỉ: tathiquynhngoc@tckt.edu.vn từ ngày có thông báo đến 23 giờ 00 ngày 31.7.2018.Sau thời gian trên Phòng QLĐT không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào

Nguồn tin: Phòng QLĐT.