Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ba công khai

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Kế toán

1. Báo cáo theo Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH 


2. Báo cáo theo công văn số 2919/BGDĐT-CDĐH


 

Xem chi tiết khảo sát tại đây