Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Ba công khai

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Kế toán


 

Xem Khảo sát chi tiết tại đây.