Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Quy chế, quy định

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

 

Xem Thông tư tại đây

Nguồn: Website Bộ Giáo dục và Đào tạo