Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Đảng bộ

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Sáng ngày 14/01/2017, Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 250 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của nhà trường. Đến dự có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi; NGƯT.TS Bùi Phụ Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng dự và chủ trì Hội nghị.NGƯT.TS Bùi Phụ Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng triển khai Nghị quyết


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe NGƯT.TS Bùi Phụ Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng báo cáo các nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, NGƯT.TS Bùi Phụ Anh cũng đã triển khai Chương trình hành động của đơn vị với các nội dung chủ yếu: Nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy cao vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.


Kết thúc Hội nghị, NGƯT.TS Bùi Phụ Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng đắn những nội dung đã được học tập, quán triệt, đồng thời căn cứ vào vai trò, trách nhiệm của mình, nhanh chóng chuyển thành hành động cụ thể, khẩn trương, nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao nhất để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào cuộc sống./.


Nguồn tin: Võ Văn Thảo (Phòng TC-HC)